Ιπποκράτης ιατρικά μηχανήματα

υπέρηχοι,ultrasound,medical eqipment

Πελματογράφοι

Η τεχνολογία του πελματογράφου COMEX προσφέρει στατική και δυναμική μέθοδο αξιολόγησης, διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας μέσω της ανάλυσης των κάτω άκρων.

 

Το πελματογράφημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υψηλές φορτίσεις που ασκούνται στο πέλμα καθώς και το χρόνο παραμονής τους, το κέντρο βάρους, την ανάλυση της βάδισης στις διαφορετικές φάσεις στήριξης και αιώρησης και πολλά ακόμη.

Το Σύστημα Πελματογράφου COMEX είναι το μοναδικό που βοηθάει στην σωστή ανάλυση της βάδισης του εξεταζόμενου χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και βάσει αυτής προχωράει στην κατασκευή των εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων. Η χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας συνδυασμένη με την εμπειρία ετών των Ποδολόγων/Ποδοθεραπευτών μας είναι ο βασικός παράγοντας για την αποδοτική και ορθή κατασκευή των ορθωτικών πελμάτων δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν οφείλετε στο σχήμα του ποδιού αλλά στον τρόπο λειτουργίας των επιμέρους μελών του ποδιού κατά την βάδιση

Φόρμα ενδιαφέροντος

Σχετικά Προϊόντα

Με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα του πελματογράφου Comex, προσφέρουμε την δυνατ