Πληροφορίες προϊόντων

Πληροφορίες για την εγγύηση των προϊόντων

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Ιπποκράτης Α.Ε. Ιατρικά Μηχανήματα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας, είτε πρόκειται για καινούργια είτε για μεταχειρισμένα. Στα καινούργια μηχανήματα το χρονικό διάστημα ορίζεται από τον εκάστοτε επίσημο κατασκευαστή και ορίζετε ως εργοστασιακή εγγύηση. Στα μεταχειρισμένα μηχανήματα η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζετε κυρίως βάση της παλαιότητας του εκάστοτε εξοπλισμού. Παρόλα αυτά, όπως ισχύει για κάθε σύστημα που προμηθεύουμε, όλα τα μηχανήματα μας περνούν από εκτεταμένο έλεγχο για να βεβαιωθούμε ότι τα πάντα πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή πρωτού την τελική τους παράδοση .

Τι καλύπτει η εργοστασιακή εγγύηση:

Η εγγύηση καλύπτει κάθε βλάβη, η οποία προέρχεται από υπαιτιότητα του κατασκευαστή λόγω ελαττωματικού υλικού. Σε αυτή την περίπωση, η διαπίστωση της βλάβης γίνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από τον επίσημο αντιπρόσωπό της (ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.) και η βλάβη αντικαθίσταται ή επισκευάζεται δωρεάν. 

Γενικά ο πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με τις εκάστοτε υποδείξεις του κατασκευαστή (διαβάζοντας αναλυτικά το εκάστοτε εγχειρίδιο χρήσης). Κατά το χρόνο της εγγύησης, μοναδικός υπεύθυνος για την συντήρηση και έλεγχο του εξοπλισμού είναι εξειδικευμένος τεχνικός της εταιριας μας, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:

Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα απά τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (πχ. ηλεκτρόδια, καλώδια ασθενών-ρεύματος- διασύνδεσης με οθόνη/υπολογιστή, φουσκάκια και μανταλάκια καρδιογράφου, μπαταρίες μιας χρήσης, λάμπες, led κ.λ.π.) και εφόσον αυτά στην αρχική τους κατάσταση και παράδοση ήταν λειτουργικά. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει:

 • Όταν ο εξοπλισμός έχει υποστεί οποιαδήποτε επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρίας μας.
 • Όταν ο εξοπλισμός έχει υποστεί λανθασμένη εγκατάσταση.
 • Όταν ο εξοπλισμός έχει υποστεί λανθασμένη χρήση και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις του κατασκευαστή (διαβάζοντας αναλυτικά το εγχειρίδιο χρήσης).
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κάμψη, πτώση, κραδασμό, έκθεση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας/υγρασίας, ρίψη υγρών και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. Ειδικά για τα μηχανήματα των διαγνωστικών υπερηχοτομογράφων, για την ασφαλή και ομαλότερη λειτουργία τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιείτε κατάλληλο UPS (Μονάδα αδιάλειπτης ενέργειας).
 • Όταν ο σειριακός αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί.
 • Μη σωστό καθαρισμό του εξοπλισμού.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • Κανένα προσωπικό δεδομένο όπως αρχεία ασθενών, αποτελέσματα εξετάσεων-report, εικόνες, video κ.τ.λ. για τα οποία ο χρήστης θα πρέπει να διατηρεί ενημερωμένα αντίγραφα ασφαλείας.

Ιατρικά Έπιπλα:

 • Στα ιατρικά έπιπλα η εγγύηση καλής χρήσης αφορά τα μηχανικά / ηλεκτρικά μέρη και όχι τη δερματίνη. 
 • Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλύτες και γενικά ουσίες που δεν ενδείκτυντε για καθαρισμό. Οι κατασκευαστές δεν μπορούν να εγγυηθούν την αφαίρεση λεκέδων που προκαλούνται από χημικές ουσίες.
 • Όσον αφορά τα ξύλινα μέρη, το χρώμα μπορεί να επηρεαστεί από φυσικούς παράγοντες.
 • Όλα τα χρώματα που εμφανίζονται στους καταλόγους και την ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό.

 

Σημείωση: Η εγγύηση καλής χρήσης αφορά τον εκάστοτε εξοπλισμό και όχι την επίσκευψη τεχνικού ή τη μεταφορά του. Αν ο πελάτης επιθυμεί να μην χρεωθεί την επίσκεψη του τεχνικού, ούτε την μεταφορά του προϊόντος, μπορεί φροντίσει να αποστείλει το προϊόν με δική του μέριμνα στο εκάστοτε τμήμα service της εταιρείας μας. Τέλος κατά τη διάρκεια της εγγύησης o πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του τεχνικού, στην περίπτωση που αποδειχθεί είτε ότι η βλάβη είναι εκτός εγγύησης (για όλους τους παραπάνω λόγους) είτε όταν δεν υφίσταται βλάβη.