Καινούργιοι Διαγνωστικοί Υπέρηχοι ALPINION-MINDRAY-SONOSCAPE-CHISON

Καινούργιοι διαγνωστικοί υπέρηχοι για κλινικές, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.