Καρδιολογία

Στη κατηγορία αυτή θα βρείτε τον διαθέσιμο καρδιολογικό εξοπλισμό που παρέχει η εταιρία μας Ιπποκράτης Α.Ε. ξεκινώντας από καρδιολογικά μηχανήματα υπερήχων (είτε καινούργια είτε ανακατασκευασμένα) όπως επίσης καρδιογράφους, holter ρυθμού και πίεσης, κοπώσεις και λοιπό ιατρικό εξοπλισμό.