Ενδοκρινολογία

Στη κατηγορία αυτή θα βρείτε πλήρη ενδοκρινολογικό εξοπλισμό που παρέχει η εταιρία μας Ιπποκράτης Α.Ε. Ιατρικά Μηχανήματα ξεκινώντας από μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων υπερήχων ενδοκρινολογικής χρήσης (είτε καινούργια είτε ανακατασκευασμένα, φορητά και σταθερά) με υψίσυχνες Linear γραμμικές κεφαλές μεταβλητών συχνοτήτων και λοιπό ιατρικό εξοπλισμό.