Ανακατασκευασμένοι Υπέρηχοι για Κλινικές-Νοσοκομεία

Ανακατασκευασμένοι διαγνωστικοί υπέρηχοι για κλινικές, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, με εγγύηση καλής λειτουργίας για όλων των τύπων τις υπερηχοτομογραφικές μελέτες.