Ορθοπεδική

Στη κατηγορία αυτή θα βρείτε πλήρη ορθοπεδικό εξοπλισμό που παρέχει η εταιρία μας Ιπποκράτης Α.Ε. ξεκινώντας από μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων υπερήχων μαλακών μορίων κατάλληλο για μυοσκελετική χρήση (είτε καινούργια είτε ανακατασκευασμένα, φορητά και σταθερά) όπως επίσης και λοιπό ιατρικό εξοπλισμό.