Κλινικές / Νοσοκομεία / Διαγνωστικά κέντρα

Στη κατηγορία αυτή θα βρείτε το διαθέσιμο ιατρικό εξοπλισμό που παρέχει η εταιρία μας Ιπποκράτης Α.Ε. για ιδιωτικές κλινικές, για δημόσια νοσοκομεία αλλά και διαγνωστικά κέντρα.