Επισκευές υπερήχων

Η εταιρία μας γνωρίζει πολύ καλά ότι η εξυπηρέτηση των πελατών της δεν σταματάει στην πώληση.

Για τον λόγο αυτό διαθέτει πλήρως ενημερωμένο και εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στον χώρο σας όπου σας επισκέπτονται εξειδικευμένοι τεχνικοί μας για να διαγνώσουν και να επισκευάσουν τη βλάβη σας άμεσα, αν αυτό είναι δυνατό, ή να μεταφέρουν με ασφάλεια το μηχάνημά σας στο εργαστήριό μας για σχολαστικό έλεγχο και επισκευή. Ένα πλήρες απόθεμα ανταλλακτικών δίνει τη δυνατότητα επίλυσης, γρήγορα και άμεσα, των τεχνικών προβλημάτων. Είναι δυνατή η παροχή με service όχι μόνο για τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας αλλά και για προϊόντα άλλων εταιριών σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Η εταιρία μας μετά από το πέρας κάθε εργασίας παρέχει στον πελάτη αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο αναφέρονται όλες οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τυχόν  ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί. Παρέχουμε:

  • Γρήγορη υποστήριξη.
  • Οικονομική υποστήριξη.
  • Ανταλλακτικά και υποστήριξη υψηλής ποιότητας.